Przeszłość i przyszłość nie istnieje

14.09.18.Oława

„Przeszłość i przyszłość nie istnieje”

Przeszłość i przyszłość nie istnieje

Jedyne co mamy to teraźniejszość

Którą sobie w chwili obecnej stwarzamy

Czego oczekujesz po swojej teraźniejszości

Pełnej lęku obaw i niepewności

Molekułka

Reklamy

Dobra zmiana

01.09.18.Oława

„Dobra zmiana”

Jeżeli nie chcemy na lepsze

zmienić naszego postępowania

To jakim cudem ma w naszym życiu

nastąpić dobra zmiana

Dopiero jak na lepsze

zmienimy nasze postępowanie

Damy szansę dobrej zmianie

I nie ma innej opcji kochani

Najpierw zmienić musimy myślenie

a potem działanie

By dać szansę dobrej zmianie

Ale dobra zmiana siebie nie zmienia

Zaczyna od zmiany otoczenia

Takie to właśnie są te dobre zmiany

Które wkoło zauważamy

Molekułka

 

Nie takie proste nauczyć się mądrości

01.09.18.Oława

„Nie takie proste nauczyć się mądrości”

Mądrość która chełpi się swoją mądrością

Rozminęła się ze skromnością

A mądrość której brakuje skromności

Tak naprawdę jeszcze daleko do mądrości

Jakby się skromności nauczyła

Dużo mądrzejsza by była

Nie takie proste nauczyć się mądrości

Komuś kto nie posiada skromności

Molekułka